Ten piękny kosmiczny obłok, widoczny z Ziemi gołym okiem, to mgławica dyfuzyjna w konstelacji Strzelca, podświetlana od wewnątrz światłem nowo powstałych gwiazd. Młode gwiazdy, znajdujące się wewnątrz obłoku, ogrzewają i jonizują pobliski gaz.